ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf |
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เม.ย.๖๔.pdf |
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.๖๔.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,688