สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ไฟล์เอกสารประกอบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,660