แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง- เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่มีเฉพาะการวางแผนว่าในแต่ละไตรมาสจะมีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้าง ซึ่งวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งจะไม่ถึง ๕ แสนบาท


  วันที่แผยแพร่  
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,186