วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรจังหวัดพัทลุง ณ วัดสุนทราวาส อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และวัดจรณาราม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรจังหวัดพัทลุง ณ วัดสุนทราวาส อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และวัดจรณาราม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,323