จังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และพิธีมอบโล่รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายจารึก แก้วแสงอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่สำนักศาสนศึกษาอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง รวม ๑๑ อำเภอ โดยมี เจ้าสำนักศาสนศึกษาอำเภอและผู้แทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปมอบให้แก่วัด หน่วยงาน และโรงเรียน ที่เข้าร่วมการสอบและมีผู้สอบได้ จำนวน ๑๓๕ แห่งต่อไป   ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล “วัดพัฒนาตัวอย่าง”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้แก่ “วัดควนพนางตุง” อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,351