วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์ปริยัตินิเทศจังหวัดพัทลุง พระปริยัตินิเทศจังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์ปริยัตินิเทศจังหวัดพัทลุง พระปริยัตินิเทศจังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ร่วมกับ ณ สำนักศาสนศึกษาวัดสุวรรณวิชัย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,338