คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับศูนย์สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID – ๑๙

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับศูนย์สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID – ๑๙ โดยพระครูสิริสุตคุณ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง และพระครูปลัดภานุมาศ อธิปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง มอบปัจจัยบริจาคศูนย์น้ำใจชาวเมืองลุง สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับมอบ และมีนายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ  ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดพัทลุง ร่วมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,357