วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ร่วมกับศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุง และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุง  ณ สำนักศาสนศึกษาวัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,399