ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ณ สนามสอบวัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง สนามสอบวัดจรณาราม(ธ) อำเภอเขาชัยสน  และสนามสอบวัดท่าลาด อำเภอเขาชัยสน  ซึ่งทุกสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,511