การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุง

นายจารึก แก้วแสงอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นตรี ซึ่งการดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,424