จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนฯ  โดยมีพระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมด้วย มีวัดที่ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนครั้งนี้ จำนวน ๑ วัด คือ วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ เพื่อสมทบการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอาคารที่พักผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,518