พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่วัดห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อขอยื่นรังวัดออกโฉนดที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายพิชิต ขุนสารวัตร นักวิชาศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อขอยื่นรังวัดออกโฉนดที่ดิน  เนื่องจากวัดยังมีที่ดินอีกแปลงยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และวัดห้วยลึกอยู่ในเขตเทศบาล ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘ กรณีวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเจ้าอาวาสดำเนินการมอบอำนาจ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการแทน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,803