พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด  ณ วัดราษฎร์นุกูล ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลก่อนการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด  ณ วัดราษฎร์นุกูล ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,816