ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕ “พัทลุงกมส์”

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕ “พัทลุงกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕) “เสกักเกมส์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,201