พศจ.พัทลุงร่วมพิธีสมโภชน์หอฉันและเตาเผาปลอดมลพิษ ณ วัดหนองนก ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีสมโภชน์หอฉันและเตาเผาปลอดมลพิษ ณ วัดหนองนก ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดย มีพระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายอำเภอป่าบอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,163