ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ และรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตคณะสงฆ์หนใต้ โดยมี นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,180