พศจ.พัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ (วัดลานแซะ) ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,206