วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสนองงานคณะสงฆ์”

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสนองงานคณะสงฆ์”  ในการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต) ณ วัดจรณาราม ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,151