พศจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมาย นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสุพรรษา อนุสุนัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ บริเวณประดิษฐานรูปเหมือนพระครูถาวรชัยคุณ (พระอาจารย์หมุนยโสธร) จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,591