พศจ.พัทลุง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนใต้ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,115