วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อหารือ/วางแผนและมอบหมายภารกิจงาน โดยมีข้าราชการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,160