คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดต้นแบบระดับจังหวัดพัทลุง  วัดลานแซะ  ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายพศุตม์ ขอดเมชัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง อำนวยความสะดวก ในการการตรวจเยี่ยมประเมินผล 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 378,745