พศจ.พัทลุง ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๓ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,184