พศจ. พัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ของจังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น ๓ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,683