นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีนมัสการพระอุดมปิฎก (สอน พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส

วันพฤหัสบดที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีนมัสการพระอุดมปิฎก (สอน พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส ซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวจังหวัดพัทลุงผู้รจนาบทบทอติเรกถวายพระพรฯ ได้รับเมตตาจาก พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ และคร้ังนี้เป็นครั้ง ที่ ๒๑ มีคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,633