นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร จังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาคำขอของหน่วยงาน กรณีการขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรของสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง เพื่อรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และสิ่งของเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,690