ประชุมหารือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลการทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง ๒ ฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดจรณาราม เป็นประธานการประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,653