คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงและตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงและตัวแทนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อเร่งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สู้ภัยโควิด – ๑๙ โดยได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. มอบให้โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท ระบุเพื่อจัดซื้อ
- เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่อง
- ชุด PAPR สำหรับห้องปลอดเชื้อ จำนวน ๔ ชุด
- เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอลแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ
๒. มอบให้โรงพยาบาลเขาชัยสน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ระบุเพื่อจัดซื้อ
- เครื่องติดตามการเต้นหัวใจ ECG จำนวน ๑ เครื่อง
๓. มอบให้โรงพยาบาลบางแก้ว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ระบุเพื่อจัดซื้อ
- เครื่องติดตามการเต้นหัวใจ ECG จำนวน ๑ เครื่อง
๔. มอบให้ อสม.หมู่ที่  ๖ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือคัดกรองที่จำเป็น
๕. ทุนช่วยเหลืออื่นๆ ๑๐,๐๐๐.-บาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,637