พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดทุงสวนธรรม ตำบลป่าพะยอม

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเหลือจ่าย) เนื่องจากเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับศาลาการเปรียญ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ วัดทุงสวนธรรม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 514,630