ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน สุชีโว) อายุ ๘๑ ปี พรรษา ๕๓ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต และอดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน สุชีโว) อายุ ๘๑ ปี พรรษา ๕๓ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต และอดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง โดยมีสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังหัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดพิกุลทอง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143