พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ มติที่ ๗๔๖/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๕ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอศรีนครินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตธรรมวิภัช รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง และพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 591,999