พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แห่ง คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา และถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์บนหุบเขาชัยบุรี เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีกรรมต่างๆ มาตั้งแต่โบราณ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนเคารพเลื่อมใส และเป็นแหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีต่างๆ มี 3 แหล่ง

✳️ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 1 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมๆ กับการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ช่วงปี พ.ศ.1475-1482 ซึ่งสมัยนั้นเมืองพัทลุงยังตั้งอยู่ที่บ้านอาพัด หรือบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วในปัจจุบัน พระยากรุงทองผู้เป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นยังให้มีการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย และเชื่อว่าน้ำที่ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

✳️ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 2 นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นสระน้ำโบราณที่ไม่มีการบันทึกประวัติที่แน่ชัดนัก แต่จากประวัติการสร้างศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัด เมื่อปี 2426 หรือเมื่อ 135 ปีที่แล้ว ปรากฏมีสระน้ำแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในละแวกใกล้เคียง และการใช้สอยของพระภิกษุภายในวัดดอนศาลามาก่อน ช่วงที่พระครูสิทธิยาภิรัต หรือหลวงพ่อเอียด ปทุมสโร พระเกจิอาจารย์ที่ชาวพัทลุงเคารพเลื่อมใสมากที่สุดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เอกของพระอาจารย์ทองเฒ่า หรือพระครูสังฆวิจารณ์ ฉัตทันต์บรรพต แห่งสำนักวัดเขาอ้อ ได้ถูกส่งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนศาลา พระครูสิทธิยาภิรัต ได้ใช้น้ำในสระดังกล่าวในการทำน้ำพระพุทธมนต์ ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าน้ำในสระแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาเมื่อมีการสร้างอุโบสถของวัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน แผ่นศิลาฤกษ์ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระปรมาภิไธย ภปร ประดิษฐานที่หน้าบัน และซุ้มประตูหน้าต่าง อุโบสถทุกบาน พร้อมมีพระบรมราโชวาทสลักที่หน้าบันอุโบสถว่า “คนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี” และเพราะเหตุที่อุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสระน้ำพอดี เมื่อยืนมองจากด้านตะวันออกของสระน้ำ จะเห็นอุโบสถปรากฏในสระน้ำเป็นรูปสมมาตร สวยงาม ชาวบ้านมีความเคารพสักการะว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะมีเงาของอุโบสถอยู่ในน้ำ และนิยมนำน้ำในสระไปทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลมาจนถึงปัจจุบัน

✳️ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 3 นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์บนหุบเขาชัยบุรี อยู่ในพื้นที่เขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สถานที่อยู่ของถ้ำน้ำอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 215 เมตร ทางเข้ามีช่องขนาดเล็ก ต้องลอดผ่านทีละคน ด้านในเป็นห้องโถง 3 ชั้น มืดสนิท ถ้ำน้ำอยู่ในโถงที่ 2 ต้องใช้บันใดปีนขึ้นไปประมาณ 5 เมตร ถึงปากถ้ำ ซึ่งเป็นที่รองรับน้ำที่หยดลงมาจากเพดาน มีความใสบริสุทธิ์ โถงที่ 3 อยู่ถัดจากถ้ำน้ำเข้าไป เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ชาวบ้านมีความเชื่อว่า บริเวณภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของ “คนธรรพ์” ซึ่งเป็นเทวดาจำพวกหนึ่ง มาแต่โบราณ และถ้ำน้ำแห่งนี้มีน้ำบริสุทธิ์ เป็นที่ห่างไกลจากการรบกวนต่างๆ เป็นสถานที่ของเหล่าคนธรรพ์ เป็นผู้ถือวาจาสัตย์ มีศีล และสันโดษ ประกอบกับบริเวณดังกล่าว อยู่ในเขตปริมณฑล ของเมืองเก่าชัยบุรี ซึ่งเป็นชัยภูมิสำคัญของเมืองพัทลุง ที่สามารถต่อต้านการรุกร้านของพวกโจรสลัดได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจึงถือว่าบริเวณแห่งนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จนถึงทุกวันนี้

❇️ ซึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งนั้นได้นำขึ้นรถบุษบกรวมตัวที่บริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกภาคส่วน แห่ขบวนน้ำศักดิ์สิทธิ์นำเก็บไว้ ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม และวันที่ 8 กรกฎาคม ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ นางสาวบุศรา  ขาวจตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ทั้ง 3 แหล่งศักดิ์สิทธิ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 591,999