พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล

จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล 🙏

🗓 วันนี้ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาการเปรียญ วัดจรณาราม ตำบลหารโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) ถวายราชสักการะเบื้องหน้า(พระบรมรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (ชุดบน) เบื้องหน้า (พระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 จุดเทียนส่องธรรม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย (เบื้องหน้าประธาน) บูชาธรรม พระสงฆ์ถวายศีล

✴️ จากนั้นประธานสงฆ์ในพิธี พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต) ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ อนุโมทนาบนธรรมาสน์จบ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วประธานในพิธี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และประธานในพิธี ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร

🎯 สำหรับโครงการดังกล่าวฯ กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะธรรมยุตว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2563 จากการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกร และพ่อค้าประชาชนในแต่ละจังหวัด ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติ และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี

ในการนี้ นางสาวบุศรา  ขาวจตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ และปฎิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสนองงาน และอำนวยความสะดวกแก่พระเถรานุเถระที่อาราธนามาร่วมพิธีฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 591,999