พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยนางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143