กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาานาจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวศศิธร เต็มพุทธ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาววิสา ดำน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการมหาดไทย แรงงาน สานพลังเครือข่ายร่วมใจต้านอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องวังใหม่ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143