พศ.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเพื่อกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด ณ จังหวัดพัทลุง

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนางฉวีวรรณ แซ่อึ้ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนางสาวอัญชลี โตน้อย นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเพื่อกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด ณ วัดพิกุลทอง และวัดภูเขาทอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในส่วนของวัดพิกุลทองเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เช่าเป็นบางส่วนเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง และในส่วนของวัดภูเขาทองเพื่อให้เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ก่อสร้างสกายวอร์ค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,202