ตรวจติดตามการใช้เงินงบประมาณอุดหนุนบูรณะวัดและพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้เงินงบประมาณอุดหนุนบูรณะวัดและพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ วัด ๑.วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๒.วัดธาราสถิตย์ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,226