ร่วมประชุมชี้แจงโครงการวัดปลอดเหล้า บุหรี่ พนัน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-๑๙ ด้วยหลักพุทธธรรม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางเยาวภา แก้วสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการวัดปลอดเหล้า บุหรี่ พนัน สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-๑๙ ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นโครงการร่วมของคณะสงฆ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ. วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,226