พศจ.พัทลุงร่วมกิจกรรมวันธรรมะสวนะตาม “โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาจิตในเทศกาลวันเข้าพรรษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พิเศษ นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศศิธร เต็มพุทธ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวนิสา ดำน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมวันธรรมะสวนะตาม “โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาจิตในเทศกาลวันเข้าพรรษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ณ วัดชายคลอง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าวัดพัฒนาจิตในวิถีชีวิต น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ และเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำ “โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาจิตในเทศกาลวันเข้าพรรษา” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่สนใจได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 149,109