พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลก่อนการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของวัดเกาะขันธาวาส

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสุดา  สงเดช  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  พร้อมด้วย นายพิชิต ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางอาภาภัทร์ จีระพงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลก่อนการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของวัดเกาะขันธาวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ณ วัดเกาะขันธาวาส ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 203,602