ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมโครงการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดโคกกะฐิน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,881