พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นางจิตตรา ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสุพรรษา อนุสุนัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,591