วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินงานพิธีการปักหลักเมือง และสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินงานพิธีการปักหลักเมือง และสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง และมอบหมาย นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประกอบพิธีกรรมการพลีดิน ณ วัดตะแพน อำเภอศรีบรรพต และมอบหมายนายพิชิต ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประกอบพิธีกรรมการพลีดิน ณ วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4839