รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ไฟล์เอกสารประกอบ
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔.pdf |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,752