พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ ทึ่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกู้เกียรติ วงกระพันธุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนางมะลิ คงกระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางปราณี  รัตนประยูร  นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัดพัทลุง นายอำเภอเมืองพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีจำนวนมาก จากนั้นร่วมกันถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ วัดจินตาวาส ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4866