รายชื่อวัด/รายชื่อที่พักสงฆ์/สำนักสงฆ์จังหวัดพัทลุง/สรุปจำนวนวัดแยกรายอำเภอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx ทะเบียนวัดพัทลุง.xlsx |
pdf จำนวนวัดและที่พักสงฆ์ 180667.pdf |
pdf ทะเบียนที่พักสงฆ์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143