บุคลากร พศจ.พัทลุง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

 


นางสาวบุศรา  ขาวจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรติดต่อ : ๐๙-๓๕๘๔-๗๗๑๙
 

 

 

นางสาวปราณี  ทองแดง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายมีนวัฒน์  อินทรภักดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอาภาภัทร์  จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
ว่าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาววิสา  ดำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรอุมา จิตรามาศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสุพรรษา อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

                                                                                
                                                                                                    นายชวัล  หาบหละ                                  นางสาวชณัชชา บัวเนียม               

                                                                     พนักงานขับรถยนต์                     พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 514,466