ข้อมูลติดต่อพระสังฆาธิการ/เจ้าอาวาสวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ข้อมูลพระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาส) พัทลุง 2567.pdf |
pdf เบอร์โทรศัพท์พระสังฆาธิการ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 514,539