JA slide show
 
Home
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดปากสระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายวาทิน  กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีปิด  โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดถ้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๐,๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๕ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดวัง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๕ โดยมี พระครูมหาวรวิทย์  ตนฺติปาโล  เจ้าอาวาสวัด  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้นร่วมกันตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้  เยี่ยมชมวัด และรับบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพัทลุง  โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๔ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดประจิมทิศาราม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๔ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูปลัดสำเริง สมานนฺโท  เจ้าอาวาสวัดกล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้นร่วมกันตักบาตร ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบริเวณวัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง รับพรปีใหม่ จากพระชั้นผู้ใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เข้ารับพรจากพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพัทลุง และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร