JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญมายุ ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้นำข้าราชการและชาวบ้านในเขตตำบลลำปำ ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน ๔๕ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และชาวบ้านในตำบลลำปำร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เยี่ยมที่ประชุมพระนวกะ ประจำปีิ ๒๕๕๗ ของคณะสงฆ์อำเภอควนขนุน-ศรีบรรพต และอำเภอป่าพยอม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายถวิล  ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เดินทางไปเยี่ยมที่ประชุมอบรมพระภิกษุ-สามเณรในพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะสงฆ์อำเภอควนขนุน ศรีบรรพต และป่าพะยอม ณ วัดถ้ำ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

 
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับรางวัลพระนักพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


“พระพรหมจริยาจารย์” เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับรางวัลพระนักพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2557 โดย ศอน.จังหวัดนครปฐม ต้นแบบคุณธรรม ความดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่พระผู้สร้างคุณูปการต่อสังคม และพระพุทธศาสนา รายละเอียดคลิ๊ก

 
การประชุมพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม และนายถวิล ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การกำหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของพระธรรมทูต และเรื่องการพิจารณารับรองสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
พุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ร่วมกันสืบสานประเพณีเวียนเทียนไหว้พระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


สืบเนื่องจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันอาสาฬหบูชา  วันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ตรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณล่วงแล้ว ๒ เดือน โดยเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ที่ได้หนีไปพำนักอยู่  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น  ทำให้โกณฑัญญะ ผู้เป็นหัวหน้าแห่งปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนามีครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีขึ้นเมื่อวันเพ็ญเดือน ๘ ก่อน พ.ศ. ๕๔

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


(นายถวิล  ศรีนคร)
ผอ.พศจ.
พัทลุง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Latest News