JA slide show
 
Home
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ประกาศ

รายชื่อลำดับที่ ๑-๙๑

รายชื่อลำดับที่ ๙๒-๑๓๔

 
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยกำหนดจัดพิธีฯ ระหว่างวันที่ ๒๐–๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีปรงผมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุปสมบท วันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๖๐  ณ อุโบสถวัดถ้ำสุมะโน  อบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่  ๒๒-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มอบวุฒิบัตร วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ลาสิขา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขณะนี้มียอด ผู้สมัคร จำนวน ๑๒๐ คน และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระมหาเปรียญและผู้สอบบาลีได้ ประจำปี ๒๕๖๐ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พระสงฆ์ และสามเณร หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุงวัดคูหาสวรรค์ประจำจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนจำนวน ๗๐ รูป ส่งสอบ ๔๒ รูป และสอบได้ ๒๒ รูป ซึ่งมีผู้สอบได้มากเป็นลำดับที่ ๒ ของสำนักเรียนในภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เป็นประธานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายอำเภอป่าพะยอม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมประกอบด้วย เวลา ๐๖.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด ข้าราชการ ทหารตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวพัทลุงทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยพระเทพวิริยาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา  เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๓ ศาสนามหามงคล และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๘๕ ทุน ณ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และเวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุง เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงโดยนายสมสุพงศ์ ขำตรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ วัดปลักปอม   ตำบลแม่ขรี   อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง    โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะโหมด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดปลักปอม  เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสมาทานศีล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ แสดงธรรมเทศนาตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะพี่น้องประชาชนกล่าวถึงนโยบายและแผนงานการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ร่วมปลูกต้นไม้

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร