JA slide show
 
Home
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเขาแดงตก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดคลิ๊ก ชมภาพกิจกรรมคลิ๊ก อ่านเพ่ิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง)  วัดภูผาภิมุข และวัดที่เป็นจุดหลักระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุขแก่สังคมต่อไป  รายละเอียดคลิ๊ก

 
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอินทราวาส ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง และสมโภชน์หลวงปู่ทวดหยาบน้ำทะเลจืดปางชนะมารที่ประดิษฐานภายในองค์พระเจดีย์ และมีพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยประธานในพิธีได้วางพานพุ่มเงิน– พุ่มทอง ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการและชี้แจงรายละเอียดจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/ ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี ๒๕๕๘

ด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรอันเป็นรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้อง อันเป็นการต่อยอดความสามารถให้สามเณรสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามต้นแบบแห่งการเทศนาที่สืบทอดกันมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้วัดหรือสำนักเรียนได้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมและพัฒนาศักยภาพของสามเณรให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ****เจ้าคณะจังหวัดคัดเลือกจังหวัดละ ๑ รูป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร