JA slide show
 
Home
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑๐  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมีพระครูสิริสุตคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมือง  เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม  กล่าวสัมโมทนียคถา    จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวนาราม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดร้าง ในจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณายกเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ (ร้าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พร้อมด้วย พระเทพกิตติเวที  เลขานุการเจ้าคณะหนใต้ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และเจ้าหน้าที่จากกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสภาพวัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ (ร้าง) เพื่อพิจารณาขอยกวัดดังกล่าวขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา  โดยมี พระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๘, พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูขันตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอควนขนุน ร่วมให้การต้อนรับ  และมี นายวาทิน กรดเต็ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมประจำเดือนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งนโยบายจากที่ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนโยบายจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดพัทลุง และหารือข้อราชการต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๗ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


มื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดอินทราวาส ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๗ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี  พระมหาลำดวน ฐิตปญฺโญ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง  เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส  กล่าวสัมโมทนียคถา จากนั้น ประธานและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันตักบาตร และปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด   โดยมีนายวาทิน กรดเต็ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดปากสระ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายวาทิน  กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีปิด  โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดถ้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร