JA slide show
 
Home
พิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ และ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา แก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการรวบรวมเสนอ ในงวดที่ ๒ และ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จนได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แล้ว  จำนวน ๒๑๗ วัด ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยกำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  สำหรับจังหวัดพัทลุงมีวัดที่ได้รับมอบจำนวน ๔ วัด คือ วัดเขาแดงตก วัดบ่วงช้าง วัดหลักสิบ และวัดหัวควนตก   รายชื่อวัด
กำหนดการ

 
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พุทธศักราช ๒๕๕๗ หนใต้ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี  วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดคลิ๊ก

 
จังหวัดพัทลุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์  (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน แต่งชุดขาว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญูญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีในดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


นายวาทิน กรดเต็ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร ปลัดจังหวัดพัทลุง  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดภูผาภิมุข  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายสุรินทร์ เพชรสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข ให้ความเมตตา กล่าวสัมโมทนียคถา และ มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูกวีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน นายถวิล ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร