JA slide show
 
Home
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) กำหนดจัดระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  เป็นโครงการที่มหาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  จัดพิธีอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เพื่อเป็นการน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
รายละเอียดโครงการ

 
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

 
แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


 
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐  น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ และพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และมีนายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่หมู่บ้าน จำนวน ๑๔๙ หมู่บ้าน และมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ให้แก่ โรงเรียนจำนวน ๓๘ แห่ง พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิญาณตนในการร่วมโครงการรักษาศีล ๕

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วาระพิเศษ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดสุนทราวาส อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”  โดยมี นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษเนื่องในพิธีนมัสการพระอุดมปิฎก (สอน พุทฺธสโร) พระราชาคณะเถระ ผู้ทรงบัญญัติบทถวายอดิเรก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการถวายอดิเรกมาจนถึงบัดนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง รองผวจ.พัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง มีผู้มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น.  เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือพิธีตักบาตรฯ ในเวลา ๐๖.๓๐ น. และกิจกรรมช่วงที่ ๒ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ดาวน์โหลดหนังสือ

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๔ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๕ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔


สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร