JA slide show
 
Home
เทศน์มหาชาติในงานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานจุดเทียนหน้าธรรมาสน์ และมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ในการเทศน์มหาชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงอำนวยความสะดวก ซึ่งมี ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวมธุปายาส ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพัทลุง จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  กล่าวรายงาน ในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธี  การจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการจัดงานที่จังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส จำนวน ๑๓ กระทะ หน่วยงานละ ๑ กระทะ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง และอำเภอจำนวน ๑๑ อำเภอ รับผิดชอบดำเนินการกวนข้าวมธุปายาส  ซึ่งพิธีกวนข้าวมธุปายาสถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่จังหวัดพัทลุงสืบไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระสังฆาธิการ ทุกระดับ โดยมี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษ และมีนายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพสกนิกรจังหวัดพัทลุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายพระสีสังเวชนียสถาน ณ วัดแหลมดิน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีถวายพระสีสังเวชนียสถาน ณ วัดแหลมดิน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน มีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ผู้มีเกียรติ และประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ประกอบพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้าปางประสูติ ร่วมกับประชาชนด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ วัดป่าบอนต่ำ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เป็นประธานกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"  จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี  นายอำเภอป่าบอน  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารท้องถิ่น  ประชาชน นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีนายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญสังฆทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา   ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  นำไปถวายแด่พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง      วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัด  พ.อ.พฤฒิพงศ์ ศรีปฎิยุทธ์วงศ์ รองผอ.รมน.จ.พท.(ท)  ตำรวจ   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งสังฆทานดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปถวาย  แด่พระสงฆ์ที่มาร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์   และเจริญพระพุทธมนต์  ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐  น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผวจ. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร