JA slide show
 
Home
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  ณ  วัดพัฒนาราม  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดคลิ๊ก

 
พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดบ้านพลู ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา  ณ วัดบ้านพลู  ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  และมีนายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเขาชัยสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายภิรมย์ นิลทยา รองผวจ. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการ ลูกจ้าง และพสกนิกรจังหวัดพัทลุงทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ทุกวันจันทร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส กิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดเขียนบางแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง


เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบวุฒิบัตรพระภิกษุ ที่เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุที่เข้าบรรพชาอุปสมบท

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร