JA slide show
 
Home
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงคนใหม่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงขอต้อนรับ นายสุพจน์ คงทอง ผุู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมลงนามว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล ๕ และในช่วงบ่าย นายสมสุพงศ์ ขำตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ของจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสีลาวิสุทธารักษ์ เจ้าคณะตำบลชั้นโท เจ้าอาวาสวัดท่าควาย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดท่าควาย อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นผู้อ่านตราตั้งและกล่าวมุทิตาสักการะ ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระสมุห์ ดวน สุทฺธสีโล เจ้าอาวาสวัดท่าควาย เจ้าคณะตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสีลาวิสุทธารักษ์ เจ้าคณะตำบลชั้นโท

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงสมัครเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


สมัครสมาชิก คลิ๊ก http://www.sila5.com/
รายละเอียดโครงการ คลิ๊ก http://www.sila5.com/detail/index/index

 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และได้กราบนมัสการพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) และพระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) จากนั้นได้พบปะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงและดำเนินการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นายสมเกียรติ  สุวรรณนิมิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๕๐ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ (วัดลานแซะ) ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพัทลุง ในการนำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง ๒ รุ่น

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสุพจน์  คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร