JA slide show
 
Home
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

 
ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาทิ เช่น กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรและชุมชนฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดถ้ำสุมะโน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์การประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง    นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี
มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรม "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ ๑๒ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวน ๑๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐  จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางระดับจังหวัด ๓ วัด คือ ๑. วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง (วัดเจ้าคณะจังหวัด) ๒. วัดภูผาภิมุข (วัดเจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุต) ๓. วัดอินทราวาส (วัดรองเจ้าคณะจังหวัด) วัดศูนย์กลางระดับอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๑๑ วัด และวัดทั่วไปทุกวัดในจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดและการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ-สามเณร พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการจัดทำสมาร์ทการ์ดพระภิกษุสามเณรไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดและการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๓  โดยในที่ประชุม.....        มติมหาเถรสมาคมคลิก

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายบุญสืบ  ศรีใส
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

qrcode


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมะโน/ facebook

วัดลานแซะ/ facebook

วังสันติบรรพต/ facebook

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร