JA slide show
 
Home
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส กิจกรรมเวียนเทียน และกิจกรรมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดเขียนบางแก้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง


เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบวุฒิบัตรพระภิกษุ ที่เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุที่เข้าบรรพชาอุปสมบท

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำพสกนิกรชาวพัทลุงร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ (๑๐๐ วัน)

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ (๑๐๐ วัน)

ประกาศรายชื่อผู้อุปสมบทฯ เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้อุปสมบท

รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบเสมัคร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวันชัย  คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระเทพวิริยาภรณ์)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร