JA slide show
 
Home
จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


จังหวัดพัทลุงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ิืกิจกรรมการบวชนาคหมู่  กิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส  (ข้าวยาคู)  กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ  กิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการเดิน-วิ่งสมาธิ  ส่วนในภาคค่ำของ  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมการเวียนเทียน ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) วัด
ภูผาภิมุข และบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข รวมถึงวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทมุวัลย์   


จังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดงานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาติ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจการของสำนักงานเหล่ากาชาด ภายในงานมีกิจกรรม ๓ ส่วน คือ งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งประกอบด้วย พิธีกวนข้าวมธุปายาส การสักการะพระพุทธฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ การเทศน์มหาชาติ การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของพระพุทธนิร โรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครของจังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 
ชาวพัทลุงร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   


เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลพัทลุง จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรมีชุดผลิตอากาศภายในเครื่อง ๔ เครื่อง ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท, เครื่องส่องตรวจกล่องเสียงแบบวีดีโอ ๑ เครื่องราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท, ตู้เย็นเก็บเลือด ๑ ตู้ ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท และ ยูนิต ทำฟัน ๑ เครื่อง ราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท

อ่านเพิ่มเติม...
 
รดน้ำขอพรผุูู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมัยพัฒนา ประทุมวัลย์   

นายสมสุพงศ์  ขำตรี ผุู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ นายสมสุพงศ์ ขำตรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙” ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน


นายสมสุพงศ์  ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ดาวน์โหลดหนังสือ

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๔ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

หนังสือที่ พท ๐๐๓๔/๑๙๐๕ ลว ๗ มี.ค.๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔


สปอทศีล ๕

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม


ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาคู่มือประชาชน

สารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร