JA slide show
 
Home
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดภูผาภิมุข  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายสุรินทร์ เพชรสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข ให้ความเมตตา กล่าวสัมโมทนียคถา และ มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   โดยมี พระครูกวีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน นายถวิล ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขนาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ ซึ่งโรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสมาธิ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ โดยใช้หลักปฏิบัติของพระวิปัสสนา สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีพระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อสุริยังค์ สิริรธโร พระลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรูปสุดท้าย เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ และเผยแพร่แนวทางการฝึกสมาธิในปัจจุบัน โดยมี

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมี พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดภูผาภิมุข (ธ) พระราชปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และมีนายถวิล ศรีนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน แก่วัด  ที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อบัญชี  "กองทุนกฐินและ้ผ้าป่าสามัคคี"  เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐๑๙๓๙๑-๐    รายละเอียดคลิ๊ก

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง


นายวินัย  บัวประดิษฐ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

-ว่าง-

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรม

อีเมล์

ฟังธรรมกับ พศ

ศ.ต.ภ.

หอสมุด

มหาเถรสมาคม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ถวายพระพรออนไลน์

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)


(พระร
าชวิสุทธิกวี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

(พระราชปริยัติมุนี)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

hotline

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาสารคดี พศ.

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดคูหาสวรรค์
วัดเขาอ้อ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดถ้ำสุมโน 
 
วัดป่าลิไลยก์
 
วังสันติบรรพต

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร