กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และพิธีมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงพระผนวชครบ 200 ปี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143